Regulament

Campanii promotionale de fidelizare pentru clientii B-1870 Caffe/ZIRETO

S.C. JUST SEVEN SRL - Regulament general al promotiilor

Articolul 1. Organizatorul campaniilor
Art. 1.1. Campaniile promotionale, sunt organizate de SC JUST SEVEN SRL, cu sediul social in Mun. Suceava, Bulevardul Ana Ipatescu, nr. 5, Jud. Suceava, Romania, 720026, inregistrata la Registrul Comertului Suceava sub nr. J33/323/2015, CUI RO 34335442, telefon: +40 756 227 777, denumita in cele ce urmeaza “B-1870 Caffe/ZIRETO”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul document este finala si obligatorie pentru toti partenerii B-1870 Caffe/ZIRETO si este destinata tuturor clientilor. Regulamentul oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniilor, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.
Art. 2.1. Campaniile promotionale de fidelizare a clientilor sunt valabile in toate locatiile B-1870 Caffe/ZIRETO.

Art. 2.2.  Acordarea produselor aflate in promotie, este valabila pe o perioada nedeterminata.

Articolul 3. Modul de implementare a campaniei. Evidenta produselor achizitionate de către client.
Art. 3.1. Pentru fiecare produs (care face parte din campanie) achizitionat  de catre client, barista va oferi o stampila pe cartonasul de fidelitate sau, dupa caz, un cartonas stampilat in conformitate cu produsele achizitionate.  Cartonasele de fidelitate sunt tiparite pe spate, cu zona/locatia de unde au fost emise si au valabilitate doar in acea zona/locatie.

Art. 3.2. In momentul in care clientul acumuleaza 5 (cinci) stampile pe cartonasul de fidelitate, poate opta pentru un produs gratuit, marcat corespunzator pe lista meniului, in schimbul cartonasului de fidelitate. Cartonasele de fidelitate inclomplete, nu se cumuleaza!

Art. 3.2. Cartonasele de fidelitate marcate cu stampila rosie, sunt emise de catre SC JUST SEVEN SRL si sunt valabile in toate punctele de lucru detinute de aceasta companie. Cartonasele de fidelitate marcate cu stampila neagra, sunt emise de catre societatile aflate in franciza si sunt valabile doar in punctele de lucru din care au fost emise. 

Articolul 4. Produse participante la campanie
Art. 4.1. Obiectul campaniilor il reprezinta anumite produsele nominalizate si comercializate prin intermediul meniului de produse care este afisat in toate punctele de lucru B-1870 Caffe/ZIRETO. 

Art. 4.2. Produsele care fac parte din Campania de fidelizare sunt marcate pe meniu cu un simbol „B”/”Z” pozitionat inaintea denumirii, cu exceptia produselor mari (ex: Caffe Latte 400ml, Spanish Latte 400ml, etc.) si in limita valorii de 9 ron. Produsele din categoria „Extra”, fresh-urile, limonada și apa nu sunt incluse in promotie.

Art. 4.2. Produsele achizitionate de catre clienti, care sunt marcate pe meniu cu un simbol „B”/”Z” pozitionat inaintea denumirii, insa nu sunt oferite gratuit, beneficiaza de stampila pe cardul de fidelitate.

Art. 4.3. Produsele care nu fac parte din Campania de fidelizare sunt urmatoarele: Produsele din categoria „Extra”, „Sweets”, „Snacks”.  fresh-urile, limonada, apa si produsele cu o valoare mai mare de 9 lei.

Articolul 5. Dreptul si conditiile de participare
Art. 5.1. De aceste campanii beneficiaza orice persoana fizica avand domiciliul stabil atat in Romania cat si in alte state.

Art. 5.2. La achizitionarea unui produs care face obiectul acestei promotii, veti beneficia de o stampila pe cardul de fidelitate oferita de barista. In momentul in care veti completa cardul de fidelitate cu 5 (cinci) stampile veti primi gratuit, la alegere, un produs care face obiectul acestei promotii, marcat corespunzator pe lista de produe afisata la acel punct de lucru.

Articolul 6. Limitarea Raspunderii
Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

Art. 6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

Art. 6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniilor.

Articolul 7. Taxe si impozite
Art. 7. Organizatorul campaniilor este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezentele campanii se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 8. Litigii
Art. 8. Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Campaniile promotionale se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, de pe raza teritoriala a Mun. Suceava.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale
Art. 9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campaniile promotionale sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acestora, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Cafeaua Zireto. Cafeaua ta preferata